สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญพี่น้องชาวร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”  ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด