สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนทั่วไปที่สนใจในดนตรี สมัครแข่งขันการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวนิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563