สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แจ้งงดกิจกรรมที่มีการรวมกันเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยการระบาดโรคไวรัสโควิท-19 จึงงดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดและดูแลความปลอดภัย สุขภาพของพี่น้องชาวร้อยเอ็ด จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกท่าน