เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมชมร่วมเชียร์การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมการแสดงแสง สี เสียง ชมขบวนแห่จากหัวเมือง 12 หัวเมือง และอื่นๆอีกมากมาย ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด