เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลแห่งความสุขแห่งปี ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 ณ ROI ET TOWER หอโหวด 101 และบริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด