สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ร่วมงาน มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ณ ลาดสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ