สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ***แจ้งเปลี่ยนแปลง*** การประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวนิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนแปลงเป็น ***ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563*** ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563