iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ การประชุมคณะกรรมการเตรียมงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353705 Thu, 17 Jan 2019 10:49:41 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353696 Wed, 16 Jan 2019 16:19:16 +0700 นายไพรมณี โสภาไฮ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353614 Fri, 11 Jan 2019 13:43:32 +0700 การประชุมแนวทางบริหารจัดการด้านสินเชื่อฯของพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353579 Wed, 09 Jan 2019 11:29:58 +0700 ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353572 Wed, 09 Jan 2019 10:29:44 +0700 การคัดเลือกพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นฯประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353549 Tue, 08 Jan 2019 16:11:25 +0700 การคัดเลือกนักเรียนโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352687 Tue, 08 Jan 2019 09:40:02 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353324 Tue, 08 Jan 2019 09:39:11 +0700 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการและจัดหาประโยชน์ หอโหวด(101) ครั้งที่ 1/2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353150 Tue, 08 Jan 2019 09:38:57 +0700 ประชุมสำนักการศึกษาเดือนมกราคม ปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353538 Tue, 08 Jan 2019 09:35:19 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7/2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353148 Wed, 26 Dec 2018 16:27:48 +0700 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขอความอนุเคราะห์ศึกษาข้อมูลและแนวทางการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353018 Wed, 26 Dec 2018 16:27:29 +0700 สำนักการศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352653 Wed, 26 Dec 2018 16:26:58 +0700 ร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา นครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352649 Wed, 12 Dec 2018 11:19:27 +0700 ผลการประกวดธิดาสาเกตนคร,รำวงสมมาน้ำ,กระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ และกระทงประทีปใหญ่ ในงานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี ๒๕๖๑ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352668 Wed, 12 Dec 2018 11:19:11 +0700 สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน(ทม.ร้อยเอ็ด) แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ "นครเชียงใหม่เกมส์" ครั้งที่ 36 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352992 Wed, 12 Dec 2018 11:17:15 +0700 ใบสมัครการประกวดต่างๆ ในงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352138 Fri, 30 Nov 2018 10:51:55 +0700 รายละเอียดการประกวดต่างๆ ในงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352134 Fri, 30 Nov 2018 10:51:34 +0700 ประกาศ รับสมัครผู้เข้าประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7" ในระหว่างวันที่ 7 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352747 Fri, 30 Nov 2018 10:48:11 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมรณรงค์ไม่ดื่มไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ประจำปี ๒๕๖๑ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352475 Mon, 26 Nov 2018 13:07:04 +0700 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานกระทงประทีป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออัญเชิญในงานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ ๒๐ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352459 Mon, 26 Nov 2018 13:06:47 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352444 Mon, 26 Nov 2018 13:06:23 +0700 สำนักการศึกษาร่วมจัดโครงการทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42352377 Mon, 26 Nov 2018 13:05:57 +0700 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1854194 Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0700 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1854195 Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0700 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1854196 Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0700 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1854197 Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0700 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1854198 Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0700 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1854199 Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0700 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1854200 Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0700