iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ แจ้ง เรื่องเลื่อนการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358609 Thu, 05 Mar 2020 11:23:43 +0700 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358513 Wed, 26 Feb 2020 14:36:52 +0700 ผลการประกวดเต้นประกอบเพลง http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358229 Tue, 25 Feb 2020 16:04:34 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงเเชมป์โลก รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358398 Tue, 25 Feb 2020 16:03:58 +0700 การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358345 Tue, 25 Feb 2020 16:03:44 +0700 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358335 Tue, 25 Feb 2020 16:02:34 +0700 ผลการประกวดวงดนตรีสตริง พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358336 Tue, 25 Feb 2020 16:02:11 +0700 ประชุมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358505 Tue, 25 Feb 2020 15:55:13 +0700 นางสาวนิตยา บูรณะอุดม http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358477 Mon, 24 Feb 2020 15:10:39 +0700 เปิดรับสมัคร การแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358402 Tue, 18 Feb 2020 14:28:23 +0700 ประกาศ เรื่องรับสมัครการประกวดเต้น "พลาญชัย cover dance festivel" ครั้งที่ 2 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357795 Thu, 13 Feb 2020 09:31:37 +0700 ประกาศ เรื่องรับสมัครการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357581 Thu, 13 Feb 2020 09:31:16 +0700 แจ้ง ลำดับรายชื่อวงดนตรีในการแสดง การประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358173 Thu, 13 Feb 2020 09:30:51 +0700 ชี้แจงกำหนดการศึกษาดูงาน นักเรียนที่มีความประพฤติดี เสียสละต่อส่วนรวม http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358185 Thu, 13 Feb 2020 09:30:34 +0700 พิธีเปิดศูนย์วิจัยและการพัฒนาเรียนรู้ ด้านการอ่าน http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357968 Wed, 29 Jan 2020 10:23:45 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357967 Wed, 29 Jan 2020 10:23:34 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357933 Wed, 29 Jan 2020 10:21:25 +0700 แจ้ง รายชื่อผู้เข้าประกวดธิดาสาเกตนคร (รอบตัดสิน) ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357321 Thu, 09 Jan 2020 11:27:57 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357809 Thu, 09 Jan 2020 11:26:51 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357504 Mon, 25 Nov 2019 14:04:20 +0700 ผลการประกวดธิดาสาเกตนคร ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357410 Mon, 25 Nov 2019 14:04:07 +0700 ผลการประกวดประทีปใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357409 Mon, 25 Nov 2019 14:03:56 +0700 ผลการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357408 Mon, 25 Nov 2019 14:03:45 +0700 ผลการประกวด รำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป รุ่นต่างๆ ในงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357407 Mon, 25 Nov 2019 14:03:32 +0700 สำนักการศึกษา แจ้งผังรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357360 Mon, 25 Nov 2019 14:03:18 +0700 หารือการรำวงสมมาน้ำฯ 5,000 คู่ ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357341 Mon, 25 Nov 2019 14:03:05 +0700 นางดรรชนีย์ จันทร์ถอด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356760 Mon, 04 Nov 2019 10:10:39 +0700 นายยุทธพงษ์ คุริรัง http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356370 Mon, 04 Nov 2019 10:10:23 +0700 สำนักการศึกษา ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ กีฬานักเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357170 Mon, 04 Nov 2019 10:07:36 +0700 ผลการประกวดการประดับประทีปโคมไฟ และการประกวดกวนข้าวทิพย์ ในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357143 Mon, 04 Nov 2019 10:07:26 +0700