iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ร่วมพิธีเปิดโครงการนิเทศกิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาดในสถานศึกษา http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367764 Fri, 28 Oct 2022 14:30:47 +0700 TESTสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดในสถานศึกษา http://www.ed101mu.com/index.php?mo=14&newsid=454896 Mon, 17 Oct 2022 17:19:54 +0700 เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดธิดาสาเกตนคร ประจำปี 2565 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367652 Wed, 05 Oct 2022 19:47:12 +0700 เชิญร่วมงาน "สืบสานตำนานเทียนพรรษา ๑๐๑" ประจำปี 2565 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367186 Tue, 26 Jul 2022 09:13:06 +0700 📍📍แก้ไข เกณฑ์อายุผู้เข้าแข่งขัน เด็กปฐมวัย📍📍 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367145 Thu, 30 Jun 2022 16:58:50 +0700 📍📍กำหนดการส่งรูปเล่มโครงงาน และสื่อนวัฒกรรมครู📍📍 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367144 Thu, 30 Jun 2022 16:22:07 +0700 📍แผนผังการจัดนิทรรศการวิชาการ📍 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367130 Wed, 29 Jun 2022 13:59:48 +0700 นางรัมภาพร ศรีสุข http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367022 Wed, 29 Jun 2022 13:58:36 +0700 (แก้ไข28.06.65)กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่ 28 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367115 Tue, 28 Jun 2022 19:26:39 +0700 📍หลักเกณฑ์📍 การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367106 Fri, 24 Jun 2022 16:05:39 +0700 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม📍 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42367105 Fri, 24 Jun 2022 15:57:46 +0700 กิจกรรม http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42365621 Mon, 23 May 2022 11:24:08 +0700 นางกมลชนก สิงห์ละคร http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42366375 Mon, 23 May 2022 11:23:58 +0700 นางสาวศิริญาพร เวียงสมุทรช์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364921 Thu, 03 Feb 2022 14:35:02 +0700 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคร การประกวด ROI ET COSPLAY CONTEST 2021 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42365397 Thu, 06 Jan 2022 15:23:04 +0700 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคร การประกวดวงโหวด ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ) ประจำปี 2564 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42365433 Thu, 06 Jan 2022 15:22:54 +0700 มอบอุปการณ์การเรียนที่พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฯ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364652 Thu, 08 Jul 2021 15:29:00 +0700 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364650 Thu, 08 Jul 2021 15:28:50 +0700 (งดจัดกิจกรรม) รับสมัคร การประกวดเต้น "พลาญชัย cover dance festival" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363765 Wed, 09 Jun 2021 14:42:12 +0700 นางเอื้องฟ้า ธีรเมธโยธิน http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364062 Thu, 25 Mar 2021 13:52:55 +0700 นางนุกูล อามาตย์เสนา http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364061 Thu, 25 Mar 2021 13:52:46 +0700 ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพหอโหวด ROI ET TOWER 360 ํ ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363708 Mon, 08 Mar 2021 10:02:29 +0700 ประกาศ เรื่องรับสมัครการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363635 Mon, 08 Mar 2021 10:02:02 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม ประจำปี 2564 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363859 Mon, 08 Mar 2021 10:01:46 +0700 ผลการแข่งขันชักกะเย่อ "สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง" ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบชิงชนะเลิศ) http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363584 Mon, 28 Dec 2020 09:44:46 +0700 (แจ้งการเปลี่ยนแปลง) รับสมัครการประกวดถ่ายภาพหอโหวด ROI ET TOWER 360 ํ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363508 Mon, 28 Dec 2020 09:44:36 +0700 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครการประกวดเป่าโหวดและวงโหวด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363456 Mon, 28 Dec 2020 09:44:19 +0700 ร่วมหารือเกี่ยวกับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363343 Mon, 07 Dec 2020 09:30:23 +0700 หารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363345 Mon, 07 Dec 2020 09:30:11 +0700 ผลการประกวด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363383 Thu, 26 Nov 2020 09:58:24 +0700