iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศ รับสมัครการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงาน ประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363162 Thu, 01 Oct 2020 14:06:46 +0700 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดธิดาสาเกตนคร ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362971 Thu, 10 Sep 2020 09:14:43 +0700 หารือ เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362927 Wed, 19 Aug 2020 10:56:12 +0700 พิธีเปิดอบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กฯ ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362590 Wed, 19 Aug 2020 10:56:42 +0700 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362316 Thu, 09 Jul 2020 14:09:07 +0700 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362061 Wed, 17 Jun 2020 14:32:54 +0700 งานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362060 Wed, 17 Jun 2020 14:33:05 +0700 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดลงนาม MOU ร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42360046 Thu, 28 May 2020 14:55:09 +0700 นางสาววรัญญา สวัสดิ์แวงควง http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42359979 Wed, 17 Jun 2020 14:35:11 +0700 นางลภัสวรณัน เขียวสนั่น http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42359977 Wed, 17 Jun 2020 14:34:59 +0700 นายวิชัย พ้องเสียง http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42359965 Wed, 17 Jun 2020 14:34:48 +0700 แจ้ง เรื่องเลื่อนการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358609 Wed, 29 Apr 2020 09:51:10 +0700 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358513 Wed, 29 Apr 2020 09:49:34 +0700 ประชุมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358505 Wed, 29 Apr 2020 09:49:17 +0700 นางสาวนิตยา บูรณะอุดม http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358477 Wed, 29 Apr 2020 09:50:03 +0700 เปิดรับสมัคร การแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358402 Wed, 29 Apr 2020 09:51:01 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงเเชมป์โลก รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358398 Tue, 25 Feb 2020 16:03:58 +0700 การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358345 Tue, 25 Feb 2020 16:03:44 +0700 ผลการประกวดวงดนตรีสตริง พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358336 Tue, 25 Feb 2020 16:02:11 +0700 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358335 Tue, 25 Feb 2020 16:02:34 +0700 ผลการประกวดเต้นประกอบเพลง http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358229 Tue, 25 Feb 2020 16:04:34 +0700 ชี้แจงกำหนดการศึกษาดูงาน นักเรียนที่มีความประพฤติดี เสียสละต่อส่วนรวม http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358185 Thu, 13 Feb 2020 09:30:34 +0700 แจ้ง ลำดับรายชื่อวงดนตรีในการแสดง การประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42358173 Thu, 13 Feb 2020 09:30:51 +0700 พิธีเปิดศูนย์วิจัยและการพัฒนาเรียนรู้ ด้านการอ่าน http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357968 Wed, 29 Jan 2020 10:23:45 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357967 Wed, 29 Jan 2020 10:23:34 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357933 Wed, 29 Jan 2020 10:21:25 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357809 Thu, 09 Jan 2020 11:26:51 +0700 ประกาศ เรื่องรับสมัครการประกวดเต้น "พลาญชัย cover dance festivel" ครั้งที่ 2 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357795 Thu, 13 Feb 2020 09:31:37 +0700 ประกาศ เรื่องรับสมัครการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357581 Thu, 13 Feb 2020 09:31:16 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357504 Mon, 25 Nov 2019 14:04:20 +0700 ผลการประกวดธิดาสาเกตนคร ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357410 Mon, 25 Nov 2019 14:04:07 +0700 ผลการประกวดประทีปใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357409 Mon, 25 Nov 2019 14:03:56 +0700 ผลการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357408 Mon, 25 Nov 2019 14:03:45 +0700 ผลการประกวด รำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป รุ่นต่างๆ ในงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357407 Mon, 25 Nov 2019 14:03:32 +0700 สำนักการศึกษา แจ้งผังรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357360 Mon, 25 Nov 2019 14:03:18 +0700 หารือการรำวงสมมาน้ำฯ 5,000 คู่ ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357341 Mon, 25 Nov 2019 14:03:05 +0700 แจ้ง รายชื่อผู้เข้าประกวดธิดาสาเกตนคร (รอบตัดสิน) ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357321 Thu, 09 Jan 2020 11:27:57 +0700 สำนักการศึกษา ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ กีฬานักเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357170 Mon, 04 Nov 2019 10:07:36 +0700 ผลการประกวดการประดับประทีปโคมไฟ และการประกวดกวนข้าวทิพย์ ในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357143 Mon, 04 Nov 2019 10:07:26 +0700 ผลการประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357132 Mon, 04 Nov 2019 10:07:17 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357114 Mon, 04 Nov 2019 10:05:37 +0700 ประกาศ รับสมัครการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงาน ประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357101 Fri, 25 Oct 2019 13:29:30 +0700 ร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานของสำนักการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357078 Mon, 04 Nov 2019 10:06:22 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357037 Mon, 04 Nov 2019 10:06:37 +0700 แจ้ง รายละเอียด หลักเกณฑ์ การประกวดต่างๆ ในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356928 Wed, 16 Oct 2019 13:56:38 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356866 Thu, 10 Oct 2019 16:06:21 +0700 การประชุมงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป"ครั้งที่ 21 ปี 62 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356809 Mon, 16 Sep 2019 14:14:26 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356783 Mon, 09 Sep 2019 13:34:49 +0700 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อหารือ เรื่องการจัดประกวดอาหารปลอดเหล้าปลอดภัย ในงานประเพณีสงกรานต์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356782 Mon, 09 Sep 2019 13:34:36 +0700 นางดรรชนีย์ จันทร์ถอด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356760 Mon, 04 Nov 2019 10:10:39 +0700