หน้าแรก   บุคลากร   ข่าวสารสำนักการศึกษา   ผลงานทางวิชาการ   ติดต่อเรา 

ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวสารสำนักการศึกษา

ข่าวกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ข่าวสำนักการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ข่าวส่งเสริมวัฒนธรรม

ข่าวการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/02/2010
ปรับปรุง 28/10/2022
สถิติผู้เข้าชม 1,042,645
Page Views 1,297,541
 
« September 2023»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

(อ่าน 1757/ ตอบ 0)

ณัฎฐ์

บทคัดย่อ


 


ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้หนังสือนิทานอ่านประกอบ  ชุด  พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคน


ทำความดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม


ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง


ผู้ศึกษา                  นายณัฎฐ์  วงศ์ยุพล


ปีที่ศึกษา               2555


 


 


                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานอ่านประกอบชุด  พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนรู้หนังสือนิทานอ่านประกอบ  ชุด  พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการเรียนรู้หนังสือนิทานอ่านประกอบ ชุด พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี 


    ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  6  คน


    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วย  พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี  จำนวน  14  แผน  หนังสือนิทานอ่านประกอบ  ชุด  พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี  จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบท้ายหนังสือนิทานอ่านประกอบ  เล่มละ 10 คะแนนรวม  60  คะแนน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  รวม  30  คะแนน  มีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.40-0.76  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.31-0.69  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการเรียนหนังสือนิทานอ่านประกอบ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                    ผลการศึกษาพบว่า


   1.  หนังสือนิทานอ่านประกอบ  ชุด  พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  เล่ม  มีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ  86.92/86.67  ซึ่งแสดงว่า  หนังสือนิทานอ่านประกอบนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่กำหนด


                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนด้วยหนังสือนิทานอ่านประกอบ  ชุด  พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ  56.67  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.56 ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  50.98


3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือนิทานอ่านประกอบ  ชุด  พระพุทธศาสนา


สอนให้ทุกคนทำความดี  โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.33


Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

 
  
view