หน้าแรก   บุคลากร   ข่าวสารสำนักการศึกษา   ผลงานทางวิชาการ   ติดต่อเรา 

ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวสารสำนักการศึกษา

ข่าวกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ข่าวสำนักการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ข่าวส่งเสริมวัฒนธรรม

ข่าวการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/02/2010
ปรับปรุง 28/05/2024
สถิติผู้เข้าชม 1,108,405
Page Views 1,369,420
 
« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562

วันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท.1-ท.8 และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

และในโอกาสนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดฝ่ายการศึกษา ได้มอบใบประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการครู และนักเรียนที่ได้ไปแข่งขัน ดังรายการต่อไปนี้

1. รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ จังหวัดนครราชสีมา 

2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดรำวงสมมาน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

    งานประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2562 จัดโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลิตภัณฑ์ SBMLD การทำขนมไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

    ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันผลิตภัณฑ์ SBMLD การทำขนมไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

    ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน SBMLD ตัดผมชาย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

    ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

6. นางสาวสุมัตษา  ชุมมา

    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสื่อนวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

      งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 27 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

    - ระดับเหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขันสื่อนวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาครูสังกัด อปท.

      งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

    - ผลงานวิจัยและวิทยากร ระดับประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

       และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

       เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDS)

    - ผลงานวิจัยและวิทยากร โรงเรียนแกนนำระดับประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

      กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

7. นางสาวนงนุช  โคตรเวียง

    - รางวัลดีเด่นด้านนวตกรรมทางการศึกษา เรื่องศาสนาสอนใจให้เป็นคนดี ในการทำเสนอผลงานวิจัย

      ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในงานศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

      เพื่อมวลมนุษยชาติ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
  
view